Будућност која долази

Наш посао је
презентација наших
способности

Почетак
Наше услуге

Сириус менаџмент и консалтинг пружа услуге управљања и консалтинга, као и услуге инжењеринга и набавке у области цивилних и индустријских пројеката

Дизајн

 • Идејно решење
 • Студија изводљивости (FEED)
 • Основни дизајн
 • Одобрења
 • Дизајн са детаљима
 • Теренско инжењерство
 • Урађена документација
 • Теренски надзор

Пројектни менаџмент

 • Комуникација
 • Извештавање
 • Контрола и управљање инжењерингом, набавком и грађевинским радовима
 • Одржавање тендера
 • Планирање и контрола распореда пројекта
 • Планирање и контрола буџета пројекта
 • Координација активности подизвођача
 • Управљање персоналом клијената

Набавке

 • Табеле са подацима
 • Претквалификација
 • Одржавање тендера
 • Комерцијална и техничка анализа понуда добављача
 • Предуговорна ревизија
 • Постављање поруџбина
 • Брзо извршење
 • Инспекције и провера прихватљивости (FAT)
 • Транспортна логистика
 • Логистика складиштења

Стварамо за вас

Поверите ваш пројекат најбољем тиму професионалаца

Имате пројекат на уму? Позовите:

+381 66 8021 997

За сваку врсту посла

Поверите ваш пројекат најбољем тиму професионалаца